Digitale kunst

roodHet woord digitaal zegt het al, digitale kunst is een vorm van kunst waarbij gebruik wordt gemaakt van computers. Het moment van de eerste bruikbare computers is ook het ontstaan van de eerste digitale kunst. In eerste instantie gebruikten kunstenaars de computers om tekeningen te printen met bepaalde codes of om data te manipuleren.  Zo rond 1970 ontstond de kunststroming, maar de grote doorbraak was pas met de komst van internet. Hierdoor kan het werk over de hele wereld verspreid en gemanipuleerd worden door mensen over de hele wereld. Waar moeten we aan denken bij digitale kunst? De grootste stromingen daarbinnen zijn fotografie en de mediakunst. Een kenmerk van digitale kunst vandaag de dag is daarom dat deze oneindig reproduceerbaar is.

Een ander kenmerk is participatie waardoor je deel kan nemen aan de kunstvorm of waardoor jezelf het kunstwerk moet bouwen. Digitale kunst is  ook virtueel, wat betekent dat het kunstwerk alleen zichtbaar of tastbaar gemaakt kan worden met apparatuur, een beeldscherm is dan ook een typisch kenmerk van digitale kunst. Tevens is de kunstvorm dynamisch, waardoor er continue aanpassingen worden aangebracht door gebruikers en het kunstwerk verandert. Auteurschap is bij de digitale kunst lastig te bepalen. De code, de basis van het werk, is vaak door de kunstenaar gemaakt. De gebruikers laten in de meeste gevallen de kunst tot stand komen. Een oplossing voor het auteurschap kan gevonden worden door te kijken naar componisten. Ook hier werkt de kunstenaar, in dit geval een componist aan een werk, wat later wordt uitgevoerd door orkesten.

cell phone disco

Digitale kunst is in drie categorieën onder te verdelen. De eerste categorie wordt niet door iedereen als originele kunst beschouwd, omdat het reproducties van analoge kunst betreft. De tweede categorie is kunst dat gemaakt is om via digitale apparatuur te kunnen bekijken. En de derde categorie is werk dat doormiddel van een computer tot stand is gekomen. Met name de laatste categorie is voor digitale kunstenaars interessant. De eerste categorie wordt vaak als niet origineel beschouwd en de tweede categorie is over het algemeen niet rendabel, omdat het op internet vrij toegankelijk is. De laatste categorie wordt is originele kunst. Een gedrukt exemplaar van digitale kunst is origineel, op voorwaarde dat er maar één exemplaar wordt gedrukt.

Digitale kunst is ook wel bekend onder de namen interactieve kunst, multimedia kunst of mediakunst.